Sezóna 2022 - 2023

Prázdniny skončily a nastal čas školní docházky i mimoškolních aktivit. Triatlonový oddíl TRI SKI při TJ Sokol Horní Počernice k možnostem mimoškolních aktivit dlouhodobě přispívá svými tréninky pro děti a mládež, a to již roku 1990. Pod současným trenérským vedením pak od roku 2020. 

I pro nastávající sezónu 2022 – 2023 jsme připravili pro zájemce o triatlon z řad dětí a mládeže, ucelený tréninkový program, jehož posláním pro nováčky je, osvojit si chuť pravidelně sportovat v přátelském kolektivu, získat základní sportovní dovednosti a tělesnou zdatnost, která jim zajistí přední místa při školních sportovních hrách. Cílem u pokročilejších sportovců je pak zvyšovat jejich fyzickou zdatnost v součinnosti se zdokonalováním technik všech triatlonových sportů a příprava na triatlonové závody všeho druhu. 

Začínáme v pondělí 12. 9. 2022 v 19,00 hod v bazénu SPŠ Na Třebešíně plaveckým tréninkem a pokračujeme v další dny již podle tréninkových plánů, se kterými budete při Vaší první návštěvě seznámeni, resp můžete je najít zde, na naší webové stránce. Stejně tak budete seznámeni s podmínkami členství a výší příspěvku na pronájem sportovních ploch, zejména pak bazénu. Nezávazná návštěva tréninku je možná do 25. 9. 2022. 

Kritérium přijetí pro děti je věk 8 – 9 let, či spíše jejich samostatnost (trénink probíhá bez rodičů) a základní plavecké dovednosti, jako je udržení se nad vodou aspoň po dobu 30 vteřin a zdolání vzdálenosti 15 m jakýmkoliv plaveckým stylem. U starších zájemců je nutná především chuť pravidelně sportovat a zlepšovat svou výkonnost. Dobrý zdravotní stav dětí je nutné doložit lékařským potvrzením. 

Další podrobnosti se dovíte již při osobním kontaktu. 

Těšíme se na Vás, naše již zkušené sportovce, tak na Vás, nové zájemce o tento náročný sport. 

Trenéři